Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pracownie

Pracownie

Projekt zakłada roboty remontowo-budowlane oraz wyposażenie pracowni, biblioteki oraz ICT.

Zostaną przeprowadzone następujące remonty:

 1. Remont sal wykładowych i laboratoryjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a) w celu utworzenia językowych pracowni komputerowych na potrzeby Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz remont sal wykładowych i laboratoryjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a) na potrzeby Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego;
 2. Remont wybranych pomieszczeń Biblioteki Uczelnianej (ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a);
 3. Remont wybranych pomieszczeń na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na potrzeby Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, Instytutu Fizyki (ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a) oraz Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych (ul. Partyzantów 27);
 4. Remont wybranych pomieszczeń na Wydziale Nauk Społecznych na potrzeby Instytutu Nauk o Zdrowiu (ul. Bohaterów Westerplatte 64).

Zostaną wyposażone/doposażone pracownie kształcenia praktycznego oraz Biblioteka Uczelniana w niezbędny sprzęt, specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT z oprogramowaniem w następujących jednostkach uczelnianych:

 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Instytut Neofilologii (Wydział Filologiczno-Historyczny) – dwie pracownie do nauczania języków obcych;
 2. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego (Wydział Filologiczno-Historyczny) – pracownia kryptologii, pracownia monitoringu cyberprzestrzeni, sala 14, sala 16, serwerownia;
 3. Biblioteka Uczelniana;
 4. Instytut Biologii i Ochrony Środowiska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) – pracownia monitoringu środowiskowego, pracownia bioróżnorodności;
 5. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) – pracownia geologiczno-gleboznawcza, pracownia mikroskopii, pracownia hydrologiczna, pracownia GIS,
 6. Instytut Matematyki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) – 2 pracownie komputerowe;
 7. Instytut Nauk o Zdrowiu (Wydział Nauk Społecznych) – pracownia fizykoterapii i biomechaniki, pracownia kinezyterapii i rekreacji ruchowej, pracownia masażu i odnowy biologicznej;
 8. Instytut Fizyki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) – pracownia programowania aplikacji mobilnych i internetowych pracownia programowania w automatyce i robotyce, pracownia fizykochemicznej inżynierii materiałoznawstwa, pracownia ekotechnologie – odnawialne żródła energii.

 

Znajdziesz nas tutaj